Løfteredskap

«Livet henger av og til i en tynn tråd. Vi lærer deg å bruke tråden som ikke sliter»

G11 – Løfteredskap

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid – Best.nr. 703– fastsatt 6. desember 2013.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 2.3 i hht. Illustrasjonen nedenfor.

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Riktig bruk av løfteredskap har stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranførere, anhukere / stroppere, signalgivere og øvrig personell, samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Løfteredskap / STROPP OG ANHUKERkurs Modul 1.1. og 2.3

Totalt 24/16 timer. I dette ligger 8tima for modul 1.1, 16 timer for modul 2.3 (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Ved komplett klasseromskurs for modul 1.1 og 2.1, lir kurset gjennomført på 3 kursdager.

Om ønskelig kan modul 1.1 gjennomføre som nettbaser undervisning, det tidsrommet som måtte passe kursdeltager, så lenge det bli gjennomført før oppstart av modul2.3. Den nettbaserte modulen gir en tilleggskostnad på 1.000kr, dersom modul 1.1 kjøres som en del av klasseromsundervisningen vår. Kursets klasseromsundervisning vil da kunne gjennomføres på 2 dager.

Kursinnhold:

Dette kurset inkluderer