MASSEFORFLYTTINGSMASKINER / MASKINFØRER

«Du trenger ikke grave deg ned, om du synes opplæring er komplisert. Vi laster av deg den byrden, slik at du kan ta det med knusende ro»

MASSEFORFLYTTINGSMASKINER / MASKINFØRER

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid.

Denne opplæringen gjelder opplæringsmodul 2.1 og 3.1 i hht. illustrasjonen nedenfor. 

Vi er sertifisert for å kunne ha oppkjøring på M1(Doser), M2(Gravemaskin), M3(Veihøvel), M4(Hjullaster) M5(Gravelaster) og M6(Dumper)

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

FØRERE AV MASSEFORFLYTTINGSMASKINER
MODUL 1.1. - 2.1. og 3.1.

Totalt 40/32 timer. I dette ligger 7tima for modul 1.1, 24 timer for modul 2.1 og 8timer for modul 3.1 (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Ved komplett klasseromskurs for modul 1.1, 2.1. og 3.1, blir kurset gjennomført på 4 fastsatte kursdager og med noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.2.

Om ønskelig kan modul 1.1 gjennomføre som nettbaser undervisning, det tidsrommet som måtte passe kursdeltager, så lenge det bli gjennomført før oppstart av modul2.1. Den nettbaserte modulen gir en tilleggskostnad på 1.500kr, dersom modul 1.1 kjøres som en del av klasseromsundervisningen vår. Kursets klasseromsundervisning vil da kunne gjennomføres på 3 dager.

Kursinnhold:

Vi kan tilby praksis med simulator i kombinasjon med ordinær maskin; ta kontakt ved behov.

Pris for praksis 16.000kr Prisen gjelder en maskin

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.​

Dette kurset inkluderer