Stillasbrukerkurs

Stillasbrukerkurs

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for Stillasbygging, men forutsetter i tillegg at arbeidsgiver sørger for at stillasbygger har tilgang til og setter seg inn i bruksanvisning for aktuell stillastype som til enhver tid benyttes.

Riktig oppsetting og bruk av stillas, har avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i arbeidet med bygging eller bruk, i eller rundt stillaset. Positive holdninger til sikkerhet er viktig under opplæringen.

Brukerkurs for stillas
Modul 05-Ax; Tilpasset bruker av stillas

2 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:

Dette kurset inkluderer