Sertifisert kontroll

Vi er godkjent for sertifisert kontroll

  • G11 Løst utstyr / Løfteredskap
  • T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
  • T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
  • T3 Svinggaffel, høytløftende plukktruck / Sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
  • T4 Motvektstruck / Teleskoptruck
  • T5 Sidelaster
  • P2 Personløfter – Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert og selvgående)
  • Fallsikringsutstyr