40timer HMS Verneombud

Hvorfor opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Informasjon kommer

40timer verneombud-kurs

40timer(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:

Dette kurset inkluderer