Bro og traverskran

«Kompetanseheving for dine ansatte, gir deg og din bedrift, ett

Bro og traverskran

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid – Best.nr. 703– fastsatt 6. desember 2011.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 2.7 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

 

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Fører av Bro-og traverskran G4
Modul 2.7 og 3.7

Totalt 24 timer. I dette ligger 16timer for modul 2.7, 8timer for modul 3.7(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Ved komplett klasseromskurs for modul 2.7. og 3.7, blir kurset gjennomført på 3 fastsatte kursdager og med noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.7.

Kursinnhold:

Vi kan tilby praksis; ta kontakt ved behov.

Pris for praksis 5.000kr.

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.

Dette kurset inkluderer