Bro og traverskran

«Kompetanseheving for dine ansatte, gir deg og din bedrift, ett skikkelig løft»

Bro og traverskran

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid – Best.nr. 703– fastsatt 6. desember 2011.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 2.7 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

 

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Fører av Bro-og traverskran G4
Modul 2.7 og 3.7

Totalt 24 timer. I dette ligger 16timer for modul 2.7, 8timer for modul 3.7(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Ved komplett klasseromskurs for modul 2.7. og 3.7, blir kurset gjennomført på 2 fastsatte kursdager og med noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.7.

Kursinnhold:

Vi kan tilby praksis; ta kontakt ved behov.

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

På dette kurset tilbyr vi: