Dokumentert opplæring småverktøy

«Vi hjelper deg med dokumentert opplæring, så ungår du kutt i dine ansatte»

opplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Eksempler på arbeidsutstyr som normalt anses for å kreve særlig forsiktighet ved bruk, i alfabetisk rekkefølge:

 • arbeidsutstyr for hengende last,
 • automatiske eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer,
 • bakløftere,
 • bergingsvogner med utstyr,
 • betongsager,
 • billøftere,
 • boltpistoler,
 • borerigger for bygg-/anleggs- og bergverksdrift,
 • bærbare kjedesager,
 • båndsager,
 • båter (brukt i havbruk og annen virksomhet som kommer inn under arbeidsmiljøloven),
 • dreiebenker for metall, tre mm.,
 • fresemaskiner,
 • hengestillas,
 • høytrykkspyleutstyr,
 • komprimatorer for avfall (stasjonære og på biler),
 • krokløftere,
 • lekter brukt i bygg- og anleggsvirksomhet,
 • løfte- og stablevogner for gods (trucker) uten permanent førerplass,
 • løfteredskap,
 • mobile maskiner for jord- og skogbruk,
 • mobilt betongpumpeutstyr,
 • motordrevne høvler,
 • peleutstyr,
 • presser, kantpresser og maskinsakser,
 • ryddesager,
 • sirkelsager,
 • spikerpistoler,
 • sveiseutstyr,
 • traktorer med og uten utskiftbart utstyr,
 • vinsj og vinsjutstyr,
 • personløftere og
 • vinkelslipere.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for arbeid med farlig verktøy i h.h.t. forskriften. Se informasjon på hvert enkelt kurs, for å se hvilken arbeidsutstyr som inngår i kurset. Vi skreddersyr gjerne kurset til din bedrift, med tanke på hvilken arbeidsutstyr opplæringen omfatter. 

Riktig bruk av arbeidsutstyr har meget stor betydning for sikkerheten for brukeren, for å hindre at ulykke og personskade oppstår. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på brukeren. Å skape positive holdninger til sikkerhet er særdeles viktig under opplæringen.

 

Dokumentert opplæring småverktøy

7,5 timer. Vi kan også tilpasse kursets lengde og innhold, om det er ønske om bedriftsinterne kurs. Ofte er det å anbefale, etter som det da kan velges ut og gi sikkerhetsopplæring i det spesifikke utstyret bedriften bruker.(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min).

Kursinnhold:

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer