Fallsikringskurs

Grunnleggende Fallsikring

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for arbeid i høyden, der det er behov for bruk av fallsikringsutstyr i h.h.t. forskriften.

Riktig bruk av fallsikringsutstyr har meget stor betydning for sikkerheten for brukeren, for å hindre at ulykke og personskade oppstår. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på brukeren. Å skape positive holdninger til sikkerhet er særdeles viktig under opplæringen.

Bruk av fallsikringsutstyr

7,5 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min).

84162741_2814941261900267_2185743628989628416_n

Kursinnhold:

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer