Fastmontert hydraulisk kran

«Kompetanseheving for dine ansatte, gir deg og din bedrift, ett skikkelig løft»

Kurs i Fastmontert hydraulisk kraner

Denne opplæringsplanen gjelder for modul O-G20 F Førere av Fastmonterte hydrauliske kraner. Opplæringsplanen er en revisjon av tidligere fagplan F-3089.

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av G20 Fastmonterte hydrauliske kraner i henhold til NORSOK Standard R-003N rev 2 Sikker bruk av løfteutstyr og Brukerforskriften best. nr. 555.. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul punkt 1. Sertifisert sikkerhetsopplæring hht. illustrasjonen nedenfor.

Riktig bruk av Fastmontert hydraulisk kran, har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Fører av Fastmonterte hydrauliske kraner G20
Modul O-G20 F

16 timer fordelt på 2 dager

  • Del 1 – Teknisk del 10 timer (inkl. eksamen)
  • Del 2 – Praktisk del 6 timer (inkl. eksamen)

(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:
    Kursbekreftelse på SMSKursbekreftelse på e-post

    Godta og bekreft: Jeg aksepterer at påmeldingen er bindende. Jeg har lest og forstått innholdet i kursbeskrivelsen. Jeg godtar eventuelle vilkår i kursbeskrivelsen.Gi ditt samtykke: Jeg samtykker til at mine personopplysninger lagres hos Stiftelsen Sentralregisteret og hos opplæringsvirksomheten.

    Dette kurset inkluderer