Fastmonterte hydrauliske kraner

Fastmonterte hydrauliske kraner

Denne opplæringsplanen gjelder alternativ opplæring for G20, 2. Dokumentert sikkerhetsopplæring.

Karnfører som skal betjene Fastmonterte hydrauliske kraner omfattes av kav om dokumentert sikkerhetspoolæring både iht Arbeidstilsynets og Sjøfatsdirektoratets regelverk. Arbeidsgivers risikovurdering ift. Krantype og størrelse, løfteredskap, løfteoperasjon, bruksområde og regelverk, vil kunne resultere i varianter av «opplæringsløp».

Opplæringen gir den grunnkunnskap og ferdighet som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

 

Riktig bruk av fastmonterte hydrauliske kraner på land eller fartøy, har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Fører av fastmonterte hydrauliske kraner. Modul Dok 3-HX

Kursinnhold:
    Kursbekreftelse på SMSKursbekreftelse på e-post

    Godta og bekreft: Jeg aksepterer at påmeldingen er bindende. Jeg har lest og forstått innholdet i kursbeskrivelsen. Jeg godtar eventuelle vilkår i kursbeskrivelsen.Gi ditt samtykke: Jeg samtykker til at mine personopplysninger lagres hos Stiftelsen Sentralregisteret og hos opplæringsvirksomheten.

    Dette kurset inkluderer