Free cookie consent management tool by TermsFeed

ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER​

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid – Best.nr. 703 – fastsatt 6. desember 2013.

Denne opplæringen gjelder opplæringsmodul 1 i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæring gir en grunnkunnskap og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Modul 1

8timer klasseromsundervisning eller 3timer e-læring for modul 1.1  (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer