Personløfter/Lift

«Trenger du ett personlig løft? Vi hjelper deg til nye høyder»

Personløftere/Lift

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for personløfter i h.h.t. forskriften. Forskriften forutsetter at fører av ulike typer personløftere i tillegg får typeopplæring på det aktuelle utstyret som benyttes.

Riktig bruk av personløfter har meget stor betydning for sikkerheten for brukeren og andre, for å hindre at skader påføres personer eller omgivelser. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på brukeren, personell og materiell. Å skape positive holdninger til sikkerhet er særdeles viktig under opplæringen.

Fører av Personløfter/Lift A, B, (C)
Modul 06-AX

A (Tilhengermontert) + B (Selvgående) = 7 timer

A (Tilhengermontert) + B (Selvgående) + C (Bilmontert) = 8 timer

(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min).

Kursinnhold:

Krav til praksistimer:

A + B = 4 timer

A + B + C = 6 timer

Alternativt dokumentasjon fra arbeidsgiver om at kursdeltaker har praksis i bedriften:

A + B = 25 timer

A + B + C = 50 timer

Praksisinnhold dokumenteres skriftlig.

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer