Stillaskurs 0-5meter

Stillaskurs 2-5meter

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for Stillasbygging, men forutsetter i tillegg at arbeidsgiver sørger for at stillasbygger har tilgang til og setter seg inn i bruksanvisning for aktuell stillastype som til enhver tid benyttes.

Riktig oppsetting og bruk av stillas, har avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i arbeidet med bygging eller bruk, i eller rundt stillaset. Positive holdninger til sikkerhet er viktig under opplæringen.

Kurs for Stilasbygger 2-5meter
Modul 05-Ax; Tilpasset bygging av stillas 2-5meter

7,5/15 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:

Praksis

For utstedelse av bevis, er det krav til dokumnetasjon om gjennomført 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person(opplæring i bedrift).

Vi kan tilby 7,5timer praktisk opplæring; ta kontakt ved behov.

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer