Stillaskurs 2-9meter

STILLASKURS 2-9METER

Dokumentert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for Stillasbygging, men forutsetter i tillegg at arbeidsgiver sørger for at stillasbygger har tilgang til og setter seg inn i bruksanvisning for aktuell stillastype som til enhver tid benyttes.

Riktig oppsetting og bruk av stillas, har avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i arbeidet med bygging eller bruk, i eller rundt stillaset. Positive holdninger til sikkerhet er viktig under opplæringen.

KURS FOR STILASBYGGER 2-9METER
MODUL 05-AX; TILPASSET BYGGING AV STILLAS 2-9METER

15/30 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Kursinnhold:

Praksis

For utstedelse av bevis, er det krav til dokumnetasjon om gjennomført 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person(opplæring i bedrift).
Vi kan tilby 15timer praktisk opplæring; ta kontakt ved behov. Pris for praksis 4990kr 

Dette kurset inkluderer