Stortruck (> 10tonn)

«Skulle du ønske du tålte en stor truck ? Vi kan lærer deg å håndtere en»

TRUCKFØRERKURS T8, T8,1 T8,4

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid – Best.nr. 703 – fastsatt 6. desember 2013.

Denne opplæringen gjelder utvidelse av opplæringsmodul 2.2 og 3.2. i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæring gir en grunnkunnskap og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av stortruck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

LØFTE- OG STABLEVOGNER FOR GODS Over 10 TONN MODUL 2.2 OG 3.2

Totalt  tima14. I dette ligger 8timer for modul 2.2. 4 timer for modul 2.3 (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). 

Ved komplett klasseromskurs for modul 1.1, 2.2. og 3.2. Blir kurset gjennomført på 3 fastsatte kursdager dager og men noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.2.

Kursinnhold:

Vi kan tilby praksis på T8; ta kontakt ved behov.

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

På dette kurset tilbyr vi: