Free cookie consent management tool by TermsFeed

Stropp og anhuker

Ankuker og signalgiver

I samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring for alt arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, og i bedrifter vil normalt all bruk av løfteredskap medfører en risiko for personell.

Forskrift om Arbeidsplassforskriften best.nr. 702, krever også at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gis egnet opplæring og nøyaktig instruksjon om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen.

Opplæringen gir en generelle kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for løfteutstyr, men forutsetter i tillegg at arbeidsgiver gir anhuker typeopplæring på det løfteutstyret som til enhver tid benyttes.

Riktig bruk av løfteredskap, korrekt signalgivning og kommunikasjon med kranfører har avgjørende betydning for sikkerheten på arbeidsplassen og for alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Positive holdninger til sikkerhet er viktig under opplæringen.

DOKUMENTERT OPPLÆRINGAnkuker og signalgiver
Modul 04-AX

Kursinnhold:

8 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning).

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer