Truckfører

«Om summen av laster er konstant, kan vi lære opp dine ansatte til å trygt kunne bære dem»

Truckførerkurs T1 - T5

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid.

Denne opplæringen gjelder opplæringsmodul 2.2 og 3.2. i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæring gir en grunnkunnskap og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

LØFTE- OG STABLEVOGNER FOR GODS opp til 10 tonn
Modul 2.2 og 3.2

Totalt 20 tima. 14 timer for modul 2.2 og 6timer for modul 3.2 (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). 

Kurs for modul 2.2. og 3.2. Blir kurset gjennomført på 2 fastsatte kursdager dager og men noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.2.

Kursinnhold:

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

På dette kurset tilbyr vi: