Truckfører

«Om summen av laster er konstant, kan vi lære opp dine ansatte til å trygt kunne bære dem»

Truckførerkurs T1 - T5

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid.

Denne opplæringen gjelder opplæringsmodul 2.2 og 3.2. i hht. illustrasjonen nedenfor.

Opplæring gir en grunnkunnskap og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

LØFTE- OG STABLEVOGNER FOR GODS opp til 10 tonn
Modul 2.2 og 3.2

Totalt 28 tima. I dette ligger 8tima for modul 1.1, 14 timer for modul 2.2 og 6timer for modul 3.2 (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning). 

Ved komplett klasseromskurs for modul 1.1, 2.2. og 3.2. Blir kurset gjennomført på 3 fastsatte kursdager dager og men noe fleksibilitet i forhold til praktisk bruk, modul3.2.

Om ønskelig kan modul 1.1 gjennomføre som nettbaser undervisning, det tidsrommet som måtte passe kursdeltager, så lenge det bli gjennomført før oppstart av modul2.1. Den nettbaserte modulen gir en tilleggskostnad på 1.500kr, dersom modul 1.1 kjøres som en del av klasseromsundervisningen vår. Kursets klasseromsundervisning vil da kunne gjennomføres på 2 dager.

Kursinnhold:

Vi kan tilby praksis på T2 ogT4; ta kontakt ved behov.

Pris for praksis 3990kr 

Kurset kan bli avlyst ved få deltakere.

Dette kurset inkluderer