Free cookie consent management tool by TermsFeed

Varme arbeider

«Om jobben er liten; kan jobben like vel gå varmt for seg»

Kurs i varme arbeider

Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Utøveren må ha kunnskap om gjeldende regelverk som omfatter varme arbeider, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

For å utøve det varme arbeidet sikkert må utøveren forstå hva som kan være, eller utvikle seg til brannfarlige situasjoner. Utøveren må også forstå hvordan egen atferd innvirker på sikkerheten, og ha vilje til å handle slik at utførelsen av varme arbeider blir sikkert.

Utførelse av varme arbeider medfører en risiko for at brann- og branntilløp oppstår. Kunnskap og ferdigheter knyttet til slokking av brann er derfor en viktig del av utøverens kompetanse.

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Varme arbeider

Kursets varighet er 7,5 timer. Dette omfatter teoretisk undervisning, slokkeøvelse og eksamen.

Alternativt kan vi tilby kurset som e-læring. Varighet er da 3timer. Kurset kan startes og stoppes slik det passer. Deretter skal øves på brannslukking; noe som  gjennomføres med oss, etter avtale.  

Hvem retter kurst seg mot

Varme arbeider på arbeidsplasser hvor det er risiko for at brann kan oppstå, kreves sertifikat i ordningen «Brannvern ved utførelse av varme arbeider». Denne veiledningen gir en oversikt over noen yrkeskategorier, og beskriver hvorvidt det er krav til sertifikat innen disse kategoriene. I tillegg beskriver dette dokumentet bruk av enkelte typer arbeidsutstyr om det er sertifikatplikt eller ikke, og om det eventuelt kan utløses sertifikatplikt. Listen er ikke fullstendig, så det må alltid kontrolleres med forsikringsavtalen hvorvidt det aktuelle arbeidet er sertifikatpliktig.

IMG_5990 (2)

Taktekking med bruk av åpen flamme, varmluft eller med varm avgass fra en forbrenning er sertifikatpliktig arbeid.

Kursinnhold:

Finner ikke kurset du leter etter, eller ønsker internt kurs:

Dette kurset inkluderer